مقالات آموزشی

اهداف عمل جراحی ترمیمی بینی

اهداف عمل جراحی ترمیمی بینی

این عمل جراحی به بازیابی ظاهر طبیعی بینی شما که تحت عمل جراحی بیش از حد قرار گرفته و بسیار کوچک، کوتاه، بلند، باریک، پهن یا منحرف شده است، می تواند کمک کند. این عمل جراحی می تواند باعث اصلاح بینی فردی شود که در عمل جراحی قبلی بطور کامل اصلاح نشده است. اشکال ایجادRead more about اهداف عمل جراحی ترمیمی بینی[…]