مقالات آموزشی

نکات لازم جهت بهبود ورم بینی بعد از جراحی

نکات لازم جهت بهبود ورم بینی بعد از جراحی

توجه به نکات زیر می تواند نقش چشمگیر در بهبود ورم بینی بعد از جراحی داشته باشد: سر خود را در حالت عمودی نگه دارید: قبل و بعد از عمل جراحی زیبایی بینی، توصیه می شود سر خود را در حالت عمودی بر روی پشتی قرار دهید تا به این ترتیب بطور خاص در خوابRead more about نکات لازم جهت بهبود ورم بینی بعد از جراحی[…]