مقالات تعليمية

مراقبت های بعد از جراحی بینی

الرعاية بعد الجراحة

مراقبت های بعد از جراحی بینی که بیمار باید رعایت کند: بعد از جراحی بینی فرد از دست زدن طبق عادت به بینی خودداری کند. مراقب باشید اسپلینت یا گچ بینی خیس نشود. از غذاهای سفت که نیاز به جویدن زیاد دارد، خودداری کند. از رفتن به مکان های شلوغ بپرهیزد. آقای دکتر علی علویقراءة المزيد عن الرعاية بعد الجراحة[…]