الذين يمكن أن تفعل تجميل الأنف

کسانی که مشکلات زیر را پس از عمل اولیه بینی دارا هستند باید جراحی ترمیمی بینی انجام دهند :

  • وجود اشکالات تنفسی برطرف نشده ناشی از عمل اولیه بینی
  • سوراخ های غیرقرینه در بینی
  • برجستگی باقیمانده در پل بینی
  • قوس زیاد در پل بینی
  • گرافت های جا به جا شده در پل و نوک بینی
  • برداشتن بیش از حد غضروف ها و نیاز به ترمیم نوک بینی

الطبيب علي علوي راد

أخصائي جراحة تجميلية

آدرس: اصفهان-میدان ازادی دروازه شیراز-نبش هزار جریب مجتمع سپهر-واحد۲۴

۰۳۱-۳۶۶۸۲۸۳۳

۰۳۱-۳۶۶۹۸۸۵۳

إرسال الأسئلة الطبية المتعلقة مكتب برنامج العمل من خلال البرقية التالية إلى ID

clinic_alavirad @

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *