الرعاية بعد الجراحة

مراقبت های بعد از جراحی بینی که بیمار باید رعایت کند:

  • بعد از جراحی بینی فرد از دست زدن طبق عادت به بینی خودداری کند.
  • مراقب باشید اسپلینت یا گچ بینی خیس نشود.
  • از غذاهای سفت که نیاز به جویدن زیاد دارد، خودداری کند.
  • از رفتن به مکان های شلوغ بپرهیزد.

الطبيب علي علوي راد

أخصائي جراحة تجميلية

آدرس: اصفهان-میدان ازادی دروازه شیراز-نبش هزار جریب مجتمع سپهر-واحد۲۴

ویزیت روزهای زوج هفته

۰۳۱-۳۶۶۸۲۸۳۳

۰۳۱-۳۶۶۹۸۸۵۳

إرسال الأسئلة الطبية المتعلقة مكتب برنامج العمل من خلال البرقية التالية إلى ID

clinic_alavirad @

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *