پروتز صورت چیست؟

⏮⏮ پروتزهاي صورت یکسری وسایل جامد هستند که برای افزایش حجم و شکل دهی بهتر قسمتهای مختلف صورت ساخته شده اند. جنس آنها از موادی است که بدن کمترین واکنش را به آنها ایجاد میکند.

از پروتزها برای شکل دهی به چانه، گونه، خط فک، زوایای فک، بزرگ کردن لب، قاعده بینی، لبه های حدقه چشم استفاده می شود.
==============

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *