Nose surgery done in the cold season

👇👇👇👇👇👇👇👇
صادقانه باید گفت ، واقعا دلیلی وجود ندارد که ثابت کند جراحی بینی را نباید در طول فصول سرد سال انجام داد. What should matter is that indoor air. During the cold months we use all our heating systems . مشکلی در رابطه با سیستم های گرمایشی داخلی وجود دارد این است که هوا بسیار خشک می کند، رطوبت هوا تقریبا صفر است و تفاوتی با صحرای آفریقا ندارد، چه باور کنید و چه نکنید ، خشکی دشمن باستانی داخل بینی بوده و هست . وقتی داخل ساختمان گرم و خشک است ، بینی مسئولیت بیشتری برای تولید رطوبت دارد و این از حد نرمال آن فراتر است .
اما بعد از جراحی بینی ، وقتی که با سپتوپلاستی بینی همراه باشد و شاخک ها برای بهبود انسداد بینی ، اصلاح انحراف تیغه ی بینی و پیشگیری از سینوزیت برداشته شود ، در این صورت ممکن است کاهشی در شکل گیری برخی از مایعات بینی رخ دهد .

 

چیزی که بیماران در این شرایط درک می کنند بینی بسیار خشک و دهان خشک است و این مساله برایشان بسیار ناراحت کننده است. ممکن است حتی پوسته پوسته شدن داخل بینی را نیز تجربه کنند که ناراحتیشان را بیشترخواهد کرد.

 

ما همیشه بیمارانمان را از رطوبت بسیار کم و خشکی داخل ساختمان آگاه می کنیم و داروهایی برای بهبود این وضعیت تجویز می کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *