وحقن الدهون لها آثار جانبية؟

حقن الدهون آثار جانبية طفيفة ومعظمها مؤقتة، ويمكن خفض الاختيار الصحيح وإزالة حقن الدهون.
⛔️تورم
⛔️کبودی
تورم و کبودی شایع ترین عوارض هستند و عمدتا ظرف ۲ تا ۳ هفته برطرف میشوند.
⛔Tghyyr لون تحت الجلد : این حالت به ندرت آنهم در پوستهای نازک روی میدهد و ظرف چند ماه برطرف میشود.
⛔️نامنظمی های زیر جلدی هم در محل برداشت چربی و هم در محل تزریق چربی:این عارضه نادر است.
⛔️عفونت در محل برداشت و یا در محل تزریق چربی : این عارضه هم نادر است.
⛔️جذب چربی: جذب چربی به میزان ۵۰%-۴۰% روی میدهد لذا برای جبران آن ،در ابتدا مقدار بیشتری تزریق میشود.
⛔️از دست دادن شديد وزن موجب از دست رفتن چربي تزريق شده و لاغر شدن محل تزریق چربی میشود.
==============

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *